TimeStamp

Laatste update: 2023-09-29
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Tijdstempel voor wijziging. Hiermee geeft u de datum/tijd op waarop dit vignet voor het laatst is gewijzigd.

Indien attribute::UseLastModified is ingesteld, de meest recente vignette::TimeStamp en catalog::TimeStampDe waarde van het vignet en alle materialen betrokken bij het verzoek wordt teruggekeerd in de reactie van HTTP als laatste-gewijzigde kopbal.

OPMERKING

De werkelijke bestandstijd van het vignetbestand wordt hiervoor nooit gebruikt.

De catalog::TimeStamp wordt ook gebruikt voor cachevalidatie op basis van een catalogus. Zie kenmerk:CacheValidationPolicy.

Eigenschappen

Datum-/tijdwaarde in Java™-indeling. Dit kan het gehele getal van milliseconden zijn dat is verstreken sinds middernacht, 1 januari 1970 UTC/GMT of een datum-/tijdtekenreekswaarde met een van de volgende notaties:

mm/ dd/ yyyy hh: mm: ss zzz

mm/ dd/ yyyy hh: mm: ss​GMT offset

  • hh ligt tussen 0 en 23.
  • zzz is een tijdzonecode van drie of vier tekens, zoals 'GMT' of 'PST'. De zomertijd moet in de tijdzonecode (bijvoorbeeld, "PST"voor de StandaardTijd van de Stille Oceaan, tegenover "PDT"voor de Besparing van het Daglicht van de Stille Oceaan) worden rekenschap gegeven.
  • offset is een verschuiving van de tijdzone in uren of uren:minuten ten opzichte van GMT. 'PDT' is bijvoorbeeld gelijk aan 'GMT -7'.

Alle elementen van datum-/tijdwaarden met tekenreeksindeling moeten aanwezig zijn. Als de datum-/tijdwaarde niet correct is opgemaakt, wordt deze genegeerd en wordt de wijzigingstijd van de catalog.ini bestand wordt in plaats daarvan gebruikt.

Standaard

De attribute::TimeStamp Dit is het veld dat leeg is of niet aanwezig.

Zie ook

kenmerk::TimeStamp , catalogus::TimeStamp, kenmerk::UseLastModified

Op deze pagina