Glans

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Oppervlakglansheid Hiermee bepaalt u de relatieve glansheid van het oppervlak van het materiaal.

Deze waarde wordt door de renderer gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Selecteer de verlichtingskaart wanneer catalog::Illum is -1.
  • Bepaalt het glanseffect (spiegelende spiegeling) dat wordt gerenderd in combinatie met catalog::Type.
  • Bepaalt 3D-spiegelrendereffecten in combinatie met catalog::Type en catalog::Roughness.

Eigenschappen

Geheel getal. Percentage in het bereik 0…100. Optioneel voor alle materialen. Wordt alleen gebruikt voor vignetten met meerdere spiegelingstoewijzingen of vignetten met 3D-reflectiemogelijkheid. Laat leeg of stel de waarde -1 in als dit niet bekend is of niet nodig is.

Standaard

Het vignet levert een standaardwaarde op als deze waarde is ingesteld op -1.

Zie ook

gloss= , catalogus::Ruwheid, catalogus::Type

Op deze pagina