VignetteMapFile

Pad van gegevensbestand van vignettoewijzing. Hier geeft u het bestand op dat de vignetkaart voor deze afbeeldingscatalogus bevat.

Eigenschappen

Tekstreeks. Absoluut bestandspad of pad ten opzichte van de catalogusmap.

Standaard

Leeg, wat erop wijst dat deze materiaalcatalogus geen vignetkaart omvat.

Zie ook

Overzicht vignet Map

Op deze pagina