TimeStamp

Standaardtijdstempel voor aanpassing. Biedt een standaardwaarde voor catalog::TimeStamp en vignette::TimeStamp. Als deze waarde niet wordt opgegeven, gebruikt de server de wijzigingsdatum/-tijd van dit bestand catalog.ini.

Eigenschappen

Datum-/tijdwaarde in Java™-indeling. Kan het gehele getal van milliseconden zijn dat is verstreken sinds middernacht, 1 januari 1970 UTC/GMT of een datum-/tijdtekenreekswaarde met een van de volgende notaties:

  • mm/ dd/ yyyy hh: mm: ss zzz

  • mm/ dd/ yyyy hh: mm: ss GMT offset

hh ligt tussen 0 en 23.

zzz is een tijdzonecode van drie of vier tekens, zoals 'GMT' of 'PST'. De zomertijd moet in de tijdzonecode (bijvoorbeeld, "PST"voor de StandaardTijd van de Stille Oceaan, tegenover "PDT"voor de Besparing van het Daglicht van de Stille Oceaan) worden rekenschap gegeven.

offset is een verschuiving van de tijdzone in uren of uren:minuten ten opzichte van GMT. 'PDT' is bijvoorbeeld gelijk aan 'GMT -7'.

Alle elementen van datum-/tijdwaarden met tekenreeksindeling moeten aanwezig zijn. Als de datum-/tijdwaarde niet correct is opgemaakt, wordt deze genegeerd en wordt de wijzigingstijd van de catalog.ini bestand wordt in plaats daarvan gebruikt.

Standaard

Als deze parameter leeg is of niet is gedefinieerd, gebruikt de server de wijzigingstijd van het bestand catalog.ini-bestand.

Zie ook

catalogus::TimeStamp , vignet::TimeStamp, kenmerk::UseLastModified, kenmerk:CacheValidationPolicy

Op deze pagina