TimeStamp

Standaardtijdstempel voor aanpassing. Geeft een standaardwaarde voor catalog::TimeStamp en vignet::TimeStamp. Als deze waarde niet wordt opgegeven, gebruikt de server de wijzigingsdatum/-tijd van het bestand catalog.ini.

Eigenschappen

Datum-/tijdwaarde in Java-indeling. Kan het gehele getal van milliseconden zijn dat is verstreken sinds middernacht, 1 januari 1970 UTC/GMT of een datum-/tijdtekenreekswaarde met een van de volgende notaties:

  • mm/ dd/ yyyy hh: mm: ss zzz

  • mm/ dd/ yyyy hh: mm: ss GMT offset

hh ligt tussen 0 en 23.

zzz is een tijdzonecode van 3 of 4 tekens, zoals 'GMT' of 'PST'. De zomertijd moet in de tijdzonecode (bijvoorbeeld, "PST"voor de StandaardTijd van de Stille Oceaan, tegenover "PDT"voor de Besparing van het Daglicht van de Stille Oceaan) worden rekenschap gegeven.

offset is een verschuiving van de tijdzone in uren of uren:minuten ten opzichte van GMT. 'PDT' is bijvoorbeeld gelijk aan 'GMT -7'.

Alle elementen van tekenreeksopgemaakte datum-/tijdwaarden moeten aanwezig zijn. Als de datum-/tijdwaarde niet correct is opgemaakt, wordt deze genegeerd en wordt de wijzigingstijd van de catalog.ini bestand wordt in plaats daarvan gebruikt.

Standaard

Als het bestand leeg is of niet is gedefinieerd, gebruikt de server de wijzigingstijd van dit catalog.ini-bestand.

Zie ook

catalogus::TimeStamp , vignet::TimeStamp, kenmerk::UseLastModified, kenmerk:CacheValidationPolicy

Op deze pagina