IccProfileSrcCmyk

Standaard CMYK-invoerkleurprofiel. Hiermee geeft u de naam op van het ICC-kleurprofiel dat moet worden gebruikt voor CMYK-materiaalafbeeldingen die geen kleurprofiel insluiten.

Eigenschappen

Tekstreeks. Indien opgegeven, moet dit een geldige waarde zijn icc::Name waarde in de ICC-profielkaart van deze afbeeldingscatalogus of de standaardcatalogus, of een bestandspad dat relatief is ten opzichte van attribute::RootPath. Het ICC-profiel waarnaar wordt verwezen, moet een CMYK-profiel zijn.

Standaard

Overgenomen van default::IccProfileSrcCmyk indien niet gedefinieerd of leeg. Indien attribute::IccProfileSrcCmyk niet wordt omgezet in een geldig profiel, attribute::IccProfileCmyk wordt in plaats daarvan gebruikt.

Zie ook

icc::Name , kenmerk:IccRenderIntent, kenmerk::IccProfileCmyk, kenmerk::RootPath

Op deze pagina