IccProfileGray

Standaardkleurruimte voor grijswaarden. Hiermee geeft u de naam op van het ICC-kleurprofiel dat moet worden gebruikt voor grijswaardenresponsafbeeldingen wanneer er geen uitvoerkleurruimte is opgegeven met icc=.

Eigenschappen

Tekstreeks. Indien opgegeven, moet dit een geldige icc::Name-waarde zijn uit de ICC-profielkaart van deze materiaalcatalogus of de standaardcatalogus, of een bestandspad ten opzichte van attribute::RootPath. Het ICC-profiel waarnaar wordt verwezen, moet een grijswaardenprofiel zijn.

Standaard

Overgenomen van default::IccProfileGray indien niet gedefinieerd of indien leeg.

Zie ook

icc::Name , attribute::IccRenderIntent, attribute::IccProfileSrcGray, attribute::RootPath

Op deze pagina