DefaultPix

Standaardafbeeldingsgrootte renderen. De server beperkt antwoordafbeeldingen tot maximaal deze breedte en hoogte als in de aanvraag niet expliciet de weergavegrootte wordt opgegeven met wid= of hei=.

Eigenschappen

Twee gehele getallen, 0 of groter, gescheiden door een komma. Breedte en hoogte in pixels. Een van beide of beide waarden kunnen op 0 worden ingesteld om ze onbeperkt te houden.

Niet van toepassing op geneste/ingesloten aanvragen.

Standaard

Overgenomen van default::DefaultPix indien niet gedefinieerd of indien leeg.

Zie ook

wid= , hei=, kenmerk::MaxPix

Op deze pagina