Reflecties

Vignetten kunnen worden ontworpen om gegevens van de bijna 3D-reflectie op te nemen.

Indien dit is ontworpen, worden de volgende materiaalkenmerken gebruikt om de reflecterende oppervlakteigenschappen van het materiaal te definiëren:

Kenmerk

Beschrijving

Standaard

gloss=

Oppervlakglans

Van vignet

glossmap=

Glansvariatie (grijswaardenafbeelding)

Geen

hard=

Oppervlakteruwheid

40%

type=

Materiaaltype

0 (onbekend)

De renderer past het bereik van de gloss= en rough= kenmerk volgens type=. Sommige materiaaltypen, zoals weefsels, zijn minder reflecterend dan materiaaltypen zoals steen of metaal. Bovendien leidt dezelfde hoeveelheid glanzen die voor een van deze twee is opgegeven vaak tot een ander reflectie-effect dan voor een ander effect. Het kenmerk gloss= en ruwheid hebben een tamelijk brede kleuromvang als type= is niet opgegeven of is ingesteld op 0.

glossmap= Wordt gebruikt om de glans van een materiaal per pixel te bepalen.

Op deze pagina