obj

Selecteer object op naam. Hiermee wordt de opgegeven groep vignetten op naam geselecteerd en wordt een nieuw MSS gestart.

obj= *name*

name

Groepsnaam of pad/naam.

Subgroepen of afzonderlijke objecten kunnen worden geselecteerd met behulp van een volledig gekwalificeerd groepspad (d.w.z. door de naam van de doelgroep of het doelobject op te geven, voorafgegaan door alle bovenliggende groepen, gescheiden door / (slashes).

Als er geen groep/object met de opgegeven naam wordt gevonden, wordt de handeling opgegeven in attribute::OnObjFail wordt genomen.

Eigenschappen

Selectieopdracht; MSS-scheidingsteken. De objectselectie is blijvend totdat een ander object is geselecteerd. obj= of sel=.

Paden en namen van groepen/objecten zijn niet hoofdlettergevoelig.

Standaard

De eerste groep in het vignet die renderbare objecten bevat, wordt automatisch geselecteerd wanneer een nieuw vignet wordt geopend.

Zie ook

sel=, kenmerk::OnFailObj

Op deze pagina