Estado da lixeira

Usado por searchAssetReturn/trashState.

Sintaxe

Valores

  • [!DNL NotInTrash]
  • [!DNL InTrash]
  • [!DNL InEmptiedTrash]

Nesta página