Publicera filer

Du publicerar dina resurser på Dynamic Media Image Servers. Du kan publicera resurser på en enstaka gång eller ordna så att Adobe Dynamic Media Classic publicerar resurser enligt ett återkommande schema. När resurserna har publicerats är de tillgängliga för leverans. Du kan kopiera URL-anropen från Adobe Dynamic Media Classic och lägga till dem på din webbplats eller i ditt program.

Adobe Dynamic Media Classic stöder nu leverans av alla bilder och videor via HTTP/2. Det betyder att en publicerad URL eller inbäddningskod för bilden eller videon är tillgänglig för integrering med alla program som accepterar en värdbaserad resurs. Den publicerade resursen levereras sedan via HTTP/2-protokollet. Den här leveransmetoden förbättrar kommunikationen mellan webbläsare och servrar, vilket ger bättre respons och laddningstider för alla dina Adobe Dynamic Media Classic-resurser. Se HTTP2 Delivery of Content FAQ.

Publicera efter överföring

Resurser i publicerat eller opublicerat läge. Som standard markeras alla resurser som du överför till Adobe Dynamic Media Classic automatiskt för publicering.

Mer information finns i PDF i Publication Notice.

Använd dessa tekniker för att markera resurser för publicering:

 • Publish After Uploading - På sidan Överför väljer du Publish After Uploading. Standardläget är ett markerat läge.

 • Publish After Uploading - I dialogrutan Jobbalternativ väljer du Publish After Uploading. Standardläget är ett markerat läge.

Vissa underordnade resurser markeras automatiskt för publicering när deras överordnade objekt markeras för publicering. I den här tabellen visas underordnade resurser som markerats för publicering automatiskt.

Överordnat objekt (grupp) Underordnade (medlem) objekt
Bilduppsättningar Bilder i uppsättningen.
Färgruteuppsättningar Färgrutor i uppsättningen.
Snurra uppsättningar Bilder i uppsättningen.
Mallar Mallfiler, sidor och bilder.

Härledda bilder markeras också automatiskt för publicering när deras överordnade bilder publiceras. Härledda bilder innehåller bilder som du har justerat med bildredigeringsalternativ. Du kan se de här härledda bilderna i detaljvyn under Byggnader och derivat.

Skapa ett publiceringsjobb

Skapa ett publiceringsjobb för att publicera resurser som du har överfört till Adobe Dynamic Media Classic-servrar, men du vill inte publicera dem automatiskt än. Du kan göra en engångspublicering eller schemalägga jobb som ska återkomma regelbundet. Adobe Dynamic Media Classic erbjuder avancerade publiceringsalternativ för publicering på specifika servrar och alternativ för publicering av material som redan har publicerats.

Så här skapar du ett publiceringsjobb:

 1. Välj Publish.

 2. I dialogrutan Publicera väljer du om du vill ha ett enstaka eller återkommande publiceringsjobb.

  Se Skapa ett engångspubliceringsjobb och Skapa ett återkommande publiceringsjobb.

 3. Ange ett jobbnamn.

 4. Du kan även visa Avancerade alternativ och välja dessa alternativ.

  Se Avancerade publiceringsalternativ.

 5. Välj Submit Publish.

Adobe Dynamic Media Classic spårar publiceringsjobb på jobbsidan. Du kan granska publiceringsjobb på den sidan.

OBSERVERA

Resurser som du publicerar på nytt (du har publicerat dem tidigare) visas inte direkt på webbplatsen på grund av webb-cachningsfunktionen i leveransnätverket (CDN). Se Återpublicerade resurser och CDN-förseningar.

Skapa ett engångspubliceringsjobb

Skapa ett engångspubliceringsjobb genom att välja One-Time på sidan Publicera.

Om du vill att publiceringsjobbet ska utföras senare väljer du på sidan Publicera One-Time väljer Schedule For Later nedrullningsbar meny. Använd kalendern och tidsreglaget för att välja dag och tid för publiceringsjobbet.

Skapa ett återkommande publiceringsjobb

Skapa ett återkommande publiceringsjobb genom att välja Recurring på sidan Publicera.

Välj sedan alternativet Upprepa för Daily, Weekly, Monthly, eller Custom anger du sedan när du vill att publiceringsjobbet ska återkomma. Adobe Dynamic Media Classic presenterar kalenderverktyg för schemaläggning av det återkommande publiceringsjobbet. Du kan välja Custom och ange en regel i textfältet Regel för att beskriva ett anpassat jobbintervall.

Se Skapa ett anpassat tidsintervall för överföring eller publiceringsjobb.

OBSERVERA

Återkommande publicerings- (och överföringsjobb) jobb visas på sidan Jobs. Du kan redigera eller ta bort ett schemalagt jobb genom att gå till fliken Schemalagda på sidan Jobb.

Avancerade publiceringsalternativ

Du kan visa de avancerade alternativen på sidan Publicera och välja följande alternativ för att hantera ett publiceringsjobb:

 • Publish To - Om du bara vill publicera resurser på en viss server väljer du en servertyp.

 • Publish - Som standard publicerar Adobe Dynamic Media Classic bara resurser som är nya och som inte har publicerats tidigare (alternativet Nytt sedan senaste publicering). Du kan dock välja Full Publish för att även publicera resurser som har uppdaterats eller ändrats sedan de publicerades senast. Välj Full w/ Search Data om du publicerar en e-katalog och du vill att läsarna ska kunna söka i den med nyckelord.

 • Run Job As - Välj ett användarnamn i listan. Du kan sortera jobb efter användarnamn på sidan Jobb. Genom att välja ett namn associerar du ett publiceringsjobb med en användare.

HTTP Notification - Ange en URL-adress som utlöser efterföljande publiceringsjobb.

Se Använd ett överförings- eller publiceringsjobb som utlösare.)

Avbryt ett publiceringsjobb

Du kan avbryta ett pågående publiceringsjobb. Om du är administratör kan du dessutom avbryta ett pågående publiceringsjobb från företagets jobbsida.

Om du vill avbryta ett publiceringsjobb går du till sidan Jobb och väljer Cancel. På fliken Schemalagda på sidan Jobb kan du pausa eller återuppta ett jobb genom att avmarkera eller markera kryssrutan i kolumnen Aktiv för jobbet.

OBSERVERA

När du har avslutat ett publiceringsjobb ändras dess status till"stoppa" tills jobbet når en punkt där det kan stanna säkert. Det kan ta en stund att avbryta ett publiceringsjobb om jobbet håller på att hämta data från databasen.

Publicera resurser manuellt

Du kan publicera enskilda resurser manuellt i stället för att skapa ett publiceringsjobb. När du publicerar uppsättningar, till exempel en bilduppsättning eller en adaptiv videouppsättning, publiceras uppsättningen (eller "överordnad") och alla medlemmar (eller "underordnade") i uppsättningen.

Opublicerade resurser visas i användargränssnittet med en grå, rund ikon med ett snedstreck (opublicerat läge) till vänster om resursens namn. När en resurs har publicerats blir ikonen grön och har en vit bockmarkering i mitten (publicerat läge).

Så här publicerar du resurser manuellt:

 1. Gör något av följande:

  • I Stödrastervisning, listvy eller detaljvy använder du standardmetoder för att välja en eller flera opublicerade resurser.

   På det globala navigeringsfältet går du till File > Publish.

  • I Stödrastervisning, listvy eller detaljvy väljer du den grå, runda ikonen med ett snedstreck till vänster om resursens namn.

Avpublicera resurser manuellt

Du kan avpublicera enskilda resurser manuellt. När du avpublicerar uppsättningar, till exempel en uppsättning med färgrutor eller en eCatalog, försätts själva uppsättningen (eller"överordnad") i ett opublicerat läge. Medlemmarna (eller "barn") i uppsättningen påverkas dock inte. i stället behåller de sitt befintliga publicerade eller opublicerade läge.

Publicerade resurser visas i användargränssnittet med en rund, grön ikon med en vit bock i mitten (publicerat läge) till vänster om resursens namn. När en resurs inte har publicerats blir ikonen grå med ett snedstreck (opublicerat läge),

Så här avpublicerar du resurser manuellt:

 1. Gör något av följande:

  • Markera en eller flera publicerade resurser i Stödrastervisning, listvy eller detaljvy.

   På det globala navigeringsfältet går du till File > Unpublish.

  • I Stödrastervisning, listvy eller detaljvy väljer du den runda, gröna bockmarkeringsikonen till vänster om resursens namn.

Hämta en medias publiceringshistorik

Det senaste datumet då en resurs publicerades visas i detaljvyn högst upp på panelen. Du kan få mer information om publiceringshistoriken genom att öppna panelen Historik och publicerade servrar i detaljvyn. Därifrån kan du se när resursen publicerades och till vilka servrar den publicerades.

Återpublicerade resurser och CDN-förseningar

Adobe Dynamic Media Classic-resurser distribueras i leveransnätverket (CDN). CDN är ett system med datorservrar som är sammankopplade och som på ett transparent sätt samarbetar för att leverera innehåll, särskilt stort medieinnehåll, till slutanvändarna. I CDN-systemet lagras webbinnehåll i webbcacheminnen över Internet (kallas edge cache-nätverk). Webbinnehåll levereras från webbcachen till slutanvändarna för snabbare leveranser.

Första gången någon hämtar en webbsida levereras resurserna till en CDN-webbcache-server. De lagras på den här servern så att nästa gång någon i samma område öppnar webbsidan kan samma cachelagrade innehåll levereras snabbare. Innehållet levereras snabbare eftersom det ligger närmare slutanvändaren. CDN gör att webbsidor visas snabbare. Den minskar behovet av bandbredd på den centrala servern eftersom innehållet levereras från edge cache-nätverket, inte från en central server i varje instans.

Nypublicerat Adobe Dynamic Media Classic-material är tillgängligt direkt för slutanvändaren och fyller snabbt i edge cache-nätverket. Nypublicerat innehåll (bilder som har exakt samma namn som bilder som tidigare publicerats på en bildserver) uppdateras inte på CDN på upp till tio timmar. I stället ser slutanvändarna vad som finns i ett webbcacheminne i CDN-nätverket. Därför verkar dina återpublicerade Adobe Dynamic Media Classic-resurser inte visas för slutanvändarna på tio timmar.

Om du vill att dina nypublicerade bildresurser ska vara tillgängliga tidigare än tio timmars fördröjning kan du tömma webcacher på CDN. När du tömmer dessa webbcacher tas gammalt innehåll bort från CDN-webbcachen och ersätts med dina senast publicerade resurser.

Om du vill tömma cachen går du till fältet Global navigering File > Invalidate CDN. Alla markerade filer tas bort från cacheminnet. Om det inte finns några publicerbara resurser, eller om du inte är företagsadministratör, är alternativet Ta bort från CDN inte tillgängligt.

På denna sida