Een sjabloon koppelen aan een webpagina

Uw websites en toepassingen hebben via URL-tekenreeksen toegang tot Dynamic Media Image Server-inhoud. Nadat u een sjabloon hebt gepubliceerd, activeert Adobe Dynamic Media Classic een URL-tekenreeks die verwijst naar de sjabloon op Dynamic Media Image Servers. U kunt deze URL in een webbrowser plakken om te testen.

Kopieer URL-tekenreeksen vanuit Adobe Dynamic Media Classic om deze in uw webpagina's en toepassingen te plaatsen. Als u een URL-tekenreeks voor een sjabloon wilt verkrijgen die met een voorinstelling voor afbeelding is gegenereerd, gaat u naar het voorvertoningsscherm of het deelvenster Bladeren (in de gedetailleerde weergave). Selecteer vervolgens een voorinstelling voor afbeeldingen en selecteer de knop URL kopiëren.

OPMERKING

De URL is pas actief als u het element publiceert.

Een sjabloon-URL verkrijgen

U kunt een sjabloon-URL-tekenreeks die is gegenereerd door een voorinstelling voor afbeelding, verkrijgen via het scherm Sjabloonvoorbeeld. Nadat u de URL hebt gekopieerd, landt deze op het Klembord, zodat u deze desgewenst kunt plakken. Ga als volgt te werk om een sjabloon-URL-tekenreeks te verkrijgen die is gegenereerd met een voorinstelling voor afbeelding op de pagina Sjabloonvoorbeeld:

  1. De rollover van de sjabloon selecteren Preview of ga naar File > Preview.
  2. Kies in de menu's van de voorinstelling de voorinstelling voor de afbeelding waarmee u de sjabloonafbeelding wilt leveren. Op de pagina Voorvertoning ziet u hoe de sjabloon eruitziet wanneer deze vanaf de server wordt geleverd.
  3. Selecteren Copy URL zodat u de URL naar het Klembord kunt kopiëren.

Sjabloon-URL's toevoegen aan uw webpagina

Als u een sjabloon aan uw webpagina wilt toevoegen, neemt u contact op met het ontwikkelingsteam van de webpagina om het <IMG> in de code van uw webpagina HTML. Gebruik de URL-tekenreeks van Adobe Dynamic Media Classic om een aanvraag in te dienen bij Dynamic Media Image Servers. De handelingsmotor of de dynamische Web-paginacode neemt het malplaatjebeeld bij de grootte en met de het formatteren specificatie op die door het Beeld wordt bepaald vooraf instelt u voor uw malplaatje kiest.

Op deze pagina