XML-bestanden

Laatste update: 2023-06-30
  • Gemaakt voor:
  • Experienced
    User

Websites die een op XML gebaseerd systeem gebruiken om afbeeldingen en afbeeldingsgegevens te beheren, kunnen XML-bestanden uploaden naar Adobe Dynamic Media Classic. U kunt een van deze bestanden aanwijzen als het bestand met de voorverwerkingsregel die is ingesteld voor Beeldbewerking. Dit bestand herstructureert de standaard Image Serving protocol-indeling om te voldoen aan de werklogica van uw server. Op het scherm van de Opstelling, kunt u een dossier van XML specificeren om als regel te dienen vastgestelde definitiedossierweg. Deze weg het plaatsen wordt gevestigd onder het Beheer van de Catalogus op het het Publiceren van de Server van het Beeld scherm. Zie Afbeeldingsserver.

Op deze pagina