Persoonlijke instelling

Laatste update: 2023-06-30
 • Gemaakt voor:
 • Intermediate
  Admin
  User

Alle gebruikers kunnen montages op het Persoonlijke scherm van de Opstelling veranderen. Ga naar Setup > Personal Setup.

OPMERKING

Het Persoonlijke scherm van de Opstelling maakt een lijst van welke gebruikersrol u in Adobe Dynamic Media Classic hebt: Bedrijfsbeheerder, beheerder of gebruiker.

De Persoonlijke montages van de Opstelling controleren het standaardgedrag van het Browse Comité, hoe u e-mail, en wachtwoordmontages ontvangt. Vergeet niet te selecteren Save nadat u deze instellingen hebt gewijzigd.

Mijn accountgegevens

Hiermee worden uw accountnaam, naam, gebruikersnaam (e-mailadres) en toegewezen gebruikersrol geïdentificeerd.

Desktop

 • Afbeeldingscache wissen - Hiermee verwijdert u alle afbeeldingsbestanden uit de Adobe Dynamic Media-cache van uw computer.
 • Asset Cache wissen - Hiermee verwijdert u alle elementbestanden uit de Adobe Dynamic Media-cache van uw computer.

U kunt de cache van afbeeldingen en elementen niet alleen wissen met de bureaubladtoepassing, maar u kunt de cache ook handmatig rechtstreeks wissen vanuit het bestandssysteem. Navigeer op basis van uw besturingssysteem naar het volgende:

 • macOS: ~/Library/Application\ Support/com.adobe.DMCDesktop/Local\ Store/
 • Windows®: C:\Users\YourUserName\AppData\Roaming\com.adobe.DMCDesktop\Local Store

Extensie Creative Suite

Adobe Dynamic Media Creative Suite Extension installeren:

 1. Ga in Adobe Dynamic Media Classic op de werkbalk naar Setup > Personal Setup Selecteer onder Extensie Creative Suites de optie Download Now om de s7csxs.zxp bestand.
 2. Selecteer Installation en System Requirements koppelingen voor aanvullende informatie over de extensie.

Browser

 • Thumbnail Size - Bepaalt de standaardgrootte van duimnagelbeelden in de Mening van het Net in het Browse Comité.

 • Default Asset Library View - Hiermee bepaalt u of de elementen in de elementenbibliotheek voor samenstellen als miniaturen of op naam worden weergegeven. Als u met grote hoeveelheden elementen werkt in de Asset Library, kunt u de elementen op naam bekijken. Als u bijvoorbeeld een grote eCatalog maakt met veel PDF-bestanden, kunt u de elementen op naam weergeven om de lijst korter te maken.

 • Default Browse Sort Order - Hiermee bepaalt u de volgorde waarin elementen standaard worden weergegeven in het deelvenster Bladeren. Kies een sorteercriterium in het menu en bepaal of u oplopende of aflopende sortering wilt.

 • Default Browse Location - Hiermee kunt u de standaardlocatie voor bladeren instellen, de laatste map die u hebt gebladerd of een specifieke locatie waarnaar u wilt navigeren en die u wilt identificeren. U kunt ook de locatie van de browsers instellen om de bestanden en mappen in oplopende of aflopende volgorde te sorteren.

 • Default Browse View - Hiermee bepaalt u of Rasterweergave of Lijstweergave de standaardweergave is die u ziet wanneer u het deelvenster Bladeren voor het eerst opent.

 • Splash Screen Display - Hiermee wordt bepaald of er welkomstschermen worden weergegeven, inclusief het welkomstwelkomstscherm.

 • Show ToolTips - Hiermee bepaalt u of knopinfo wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer over knoppen, menu's en navigatiekoppelingen beweegt. Knopinfo beschrijft de interface-items op het scherm.

 • Checkerboard Background - Hiermee geeft u een laag schaakbordpatroon achter afbeeldingen weer, zodat u de transparante gebieden van een afbeelding met een alfakanaal gemakkelijk kunt zien.

 • Show File Size - Hiermee geeft u de bestandsgrootte van een element weer wanneer u bladert.

 • Include UDFs in Search - Schakel deze optie uit als u de systeemprestaties voor de meeste metagegevenszoekopdrachten die u uitvoert, wilt verbeteren.

  Als de meeste zoekopdrachten in metagegevens van nut zijn wanneer u door de gebruiker gedefinieerde velden opneemt, kunt u deze optie selecteren en inschakelen. U kunt ook Geavanceerd zoeken gebruiken om u een gerichtere en snellere zoekervaring te bieden dan het opnemen van door de gebruiker gedefinieerde velden.

  Zie Een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren.

  Zie ook Door gebruiker gedefinieerde velden.

 • Basic Search Type - U kunt uit twee opties selecteren: Contains zoekt de volledige tekenreeks naar de opgegeven waarde; StartsWith zoekt vanaf het begin van de tekenreeks en retourneert sneller resultaten dan Contains. Beide opties overschrijven de standaard die is ingesteld in Setup > Application Setup > Application General Settings door de beheerder.

 • Show Command Feedback - Selecteer deze optie om de weergave van opdrachtaanvragen op de server in te schakelen; Schakel deze optie uit om de selectie uit te schakelen.

 • Show Dialog During Export - Selecteer deze optie om een pop-upvenster weer te geven tijdens het exporteren. Als u deze optie uitschakelt (uitschakelt), kunt u nog steeds naar de pagina Taken gaan om de resultaten van de export op te halen.

E-mail

 • Email Options - Kies hoe Adobe Dynamic Media Classic u per e-mail op de hoogte moet brengen wanneer het uploaden en publiceren taken zijn voltooid. U kunt berichten voor het voltooien van een taak alleen ontvangen als er waarschuwingen of fouten zijn opgetreden.
 • Email Scope - Hiermee bepaalt u of u alle taken per e-mail voor uw bedrijf ontvangt of alleen e-mail over uploads en publicatietaken die u hebt gestart.
 • Email Types - Hiermee bepaalt u of u op de hoogte wordt gesteld wanneer het uploaden van taken en het publiceren van taken zijn voltooid.

Taal

 • Preferred Language - Bepaalt de taal die u voor de interface wilt gebruiken.

Wachtwoord

 • Current Password - Voer het wachtwoord voor uw huidige wachtwoord in.
 • New Password - Voer een nieuw, geldig wachtwoord in. Uw wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:
  • Tussen 8 en 25 tekens lang zijn.
  • Bevat ten minste één kleine letter.
  • Bevat ten minste één hoofdletter.
  • Bevat minstens één getal.
  • Bevat ten minste een van de volgende speciale tekens: # $ & - _ : { }
 • Re-Type Password - Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in om te bevestigen dat u het correct invoert.
 • Password Expiration - Hiermee wordt bepaald of uw wachtwoord na 72 dagen verloopt als beveiligingsmaatregel. Als u Ja selecteert, wordt u gevraagd om na 72 dagen een wachtwoord te maken.

Op deze pagina