Elementen verplaatsen, hernoemen en verwijderen

Laatste update: 2023-06-30
 • Gemaakt voor:
 • Intermediate
  User

U kunt elementen verplaatsen, hernoemen en verwijderen vanuit het deelvenster Bladeren. Bovendien kunt u veel elementen tegelijk met een tekstbestand verwijderen.

Elementen verplaatsen

U kunt elementen naar verschillende mappen verplaatsen in het deelvenster Bladeren.

Elementen verplaatsen:

 1. Selecteer de elementen in het deelvenster Bladeren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Geef de map weer waarnaar u de elementen wilt verplaatsen in de elementenbibliotheek en sleep de elementen naar de map.
  • Ga naar File > Move selecteert u een map in het venster Elementen verplaatsen en selecteert u Move.

Elementen hernoemen

 1. Selecteer het element in het deelvenster Bladeren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de naam, typ een nieuwe naam en druk op Enter of selecteer een andere naam dan de naam.
  • Ga naar File > Rename. De naam van het element wordt gemarkeerd. Voer een nieuwe naam in en druk op Enter. Zorg ervoor dat u de naam van een bestaand Adobe Dynamic Media Classic-element niet invoert.

Elementen verwijderen

U kunt geselecteerde elementen verwijderen uit het deelvenster Bladeren en volledige mappen verwijderen. Verwijderde middelen en mappen worden naar de prullenmand verplaatst, waar ze zeven dagen blijven voordat ze definitief worden verwijderd.

Wanneer u een element verwijdert, worden ook alle elementen die ervan zijn afgeleid, verwijderd. Als u bijvoorbeeld een afbeelding verwijdert waarvoor u zoomdoelen hebt gemaakt, worden de zoomdoelen samen met de afbeelding verwijderd.

Zoomdoelen, afbeeldingskenmerken en historiegegevens worden permanent verwijderd wanneer u de elementen verwijdert waaruit ze afkomstig zijn. Ze worden niet samen met het element verplaatst naar de map Prullenbak. ze kunnen niet vanuit de prullenbak worden hersteld.

BELANGRIJK

Bulkverwijdering is een intensieve bewerking. Zorg ervoor dat u bulkverwijderingen opeenvolgend uitvoert in plaats van als gelijktijdige, zware verwijderingsbewerkingen. Adobe raadt u aan de verwijderbewerkingen te beperken tot maximaal 5000 verwijderingen per uur. Een getal groter dan 5000 per uur kan snelheidsbeperking veroorzaken.

Elementen verwijderen:

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een of meer elementen wilt verwijderen, selecteert u de elementen in het deelvenster Bladeren en drukt u op Delete of ga naar File > Delete.

  • Als u een map wilt verwijderen, selecteert u de map in de Asset Library en selecteert u Remove Folder.

   Als u een map verwijdert, worden de map, alle elementen in de map en alle elementen in de submappen verwijderd.

Adobe Dynamic Media Classic raadt aan elementbestanden te overschrijven in plaats van ze te verwijderen als u een elementbestand verwijdert door een andere naam te vervangen.

Meerdere elementen met een tekstbestand verwijderen

Als u veel elementen tegelijk wilt verwijderen uit de hele bibliotheek met middelen, kunt u de elementen die u wilt verwijderen, in een tekstbestand weergeven en de lijst naar Adobe Dynamic Media Classic verzenden.

Maak een lijst met Adobe Dynamic Media Classic-id's en sla deze op als een tekstbestand (.txt). Elke Adobe Dynamic Media Classic-id moet op een eigen regel staan (gevolgd door een harde return).

Nadat u de lijst hebt gemaakt, voert u de volgende stappen uit om elementen te verwijderen:

 1. Ga naar File > Delete Asset List.
 2. Blader in het dialoogvenster Lijst met elementen verwijderen naar het tekstbestand of typ het pad naar het tekstbestand met de lijst met elementen die u wilt verwijderen.
 3. Selecteren Delete.

Als u elementen verwijdert uit een tekstbestand en er geen Adobe Dynamic Media Classic-id in de lijst staat, wordt het bericht "Kan deze items in de lijst niet valideren:" weergegeven. De lijst met vermeldingen wordt ook weergegeven. Adobe Dynamic Media Classic genereert echter geen fout op de taakpagina.

Op deze pagina