Inkludera eller exkludera dimensionsvärden i datavyer

Med det här Data View kan du filtrera värden i dimensioner för att underlätta för analytikerna när de skapar projekt i Customer Journey Analytics. Du kommer att tacka mig senare (efter att dina analytiker tackar dig).

Ytterligare material

På denna sida