Grundkonfiguration för Data Views i Customer Journey Analytics

När du har skapat en Connection i Customer Journey Analytics till datasets i Adobe Experience Platform måste du skapa en Data View för Connectionså att du kan använda data i Analysis Workspace on Platform. I den här videon får du hjälp med grundläggande konfiguration av en Data View.

Ytterligare material

På denna sida