Grunderna i Target för företagsanvändare

  • Mål
  • Användare
  • Nybörjare, erfaren
  • Senast uppdaterad: 21 september 2023

Kursbeskrivning

Lär dig mer om grundläggande Adobe Target-testning och personaliseringsbegreppen. Den här kursen ger en översikt över Adobe Target, praktiska verktyg för att generera testidéer, vägledning om hur du planerar optimeringsaktiviteter med mera.

Vad du kommer att lära dig

  1. Förtrogenhet med funktioner i Adobe Target och värdet du kommer att få
  2. Så här börjar du använda Adobe Target idag

Låt oss lära oss.

Starta kurs