Grunderna i Target för ledare

  • Mål
  • Ledare
  • Nybörjare, erfaren
  • Senast uppdaterad: 21 september 2023

Kursbeskrivning

Adobe Target välkomstpaket presenterar grundläggande testnings- och personaliseringskoncept för Adobe Target, samtidigt som det innehåller praktiska verktyg för att generera testidéer, vägledning om hur du planerar optimeringsaktiviteter och praktiska mallar för strategisk kommunikation med intressenter. Adobe Target Capabilities Series ger en översikt över Adobe Target och hur man använder realtidsdata för att optimera och personalisera konsumentinteraktioner över flera kanaler.

Vad du kommer att lära dig

  1. Förtrogenhet med funktioner i Adobe Target och värdet du kommer att få

Låt oss lära oss.

Starta kurs