Datainhämtning för datatekniker

  • Experience Platform
  • Utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Lär dig olika sätt att samla in data i plattformen från olika källor, förbereda data för insamling och hur du övervakar datainsamlingsflöden från olika källor i realtid

Låt oss lära oss.

Starta kurs