Komma igång med Real-Time CDP för administratörer

  • Real-time Customer Data Platform
  • Administratör
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en introduktion till de administratörsuppgifter du behöver göra för att komma igång med Real-time Customer Data Platform, inklusive användarhantering och konfigurering av kontakter med andra partner och system.

Vad du kommer att lära dig

  1. Grundläggande information om Real-Time CDP så att du bättre kan förstå hur du är administratör för programmet
  2. Hantera användaråtkomst och behörigheter
  3. Konfigurera och hantera anslutningar mellan din organisation och datapartners från andra part
  4. Hur och var i Adobe Experience Platform-gränssnittet kan du konfigurera anslutningar till målpartners.

Låt oss lära oss.

Starta kurs