Kom igång med AEM Assets för företagsanvändare

  • Experience Manager, Experience Manager Assets
  • Användare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 21 september 2023

Kursbeskrivning

Utforska grunderna i AEM Assets inklusive navigering och hur resurser organiseras och modelleras tillsammans med grundläggande åtgärder såsom att skapa, uppdatera och ta bort.

Låt oss lära oss.

Starta kurs