Komma igång med Adobe Asset Link för företagsanvändare

  • Experience Manager, Experience Manager Assets
  • Användare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 17 maj 2023

Kursbeskrivning

Lär dig grunderna om hur du får åtkomst till och använder panelen Resurslänk i Adobe och bekanta dig med panelens gränssnittselement.

Låt oss lära oss.

Starta kurs