Grunderna i Dynamic Media för företagsanvändare

  • Experience Manager, Experience Manager Assets
  • Användare, administratör, utvecklare
  • Nybörjare, erfaren
  • Senast uppdaterad: 31 augusti 2023

Kursbeskrivning

Grattis! Du har påbörjat din resa mot mervärde med Adobe Experience Manager Assets Dynamic Media. Den här stegvisa guiden visar vad du behöver veta för att börja använda Adobe Experience Manager Assets Dynamic Media.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så börjar du använda AEM Dynamic Media

Låt oss lära oss.

Starta kurs