AEM Cloud Manager Skill Builder

  • Experience Manager, Experience Manager Sites
  • Utvecklare
  • Nybörjare, erfaren
  • Senast uppdaterad: 10 oktober 2023

Kursbeskrivning

I den här tredelade serien som bygger vidare på begreppen som togs upp i den första uppsättningen av Skill Builders, kommer vi att täcka en mängd olika begrepp göra en djupdykning i detaljer som säkerställer en lyckad implementering i ditt företag.

Vad du kommer att lära dig

  1. Grunderna i Cloud Manager.
  2. Skalbarhet och tjänsteleverans.
  3. Så här använder du API:er för att utöka Cloud Manager.

Låt oss lära oss.

Starta kurs