Skapa ett anpassat formulär i Experience Manager Forms Cloud Service

  • Experience Manager, Experience Manager Forms
  • Utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 15 juni 2022

Kursbeskrivning

Med AEM Forms kan du skapa formulär som är engagerande, responsiva, dynamiska och anpassningsbara. Kursen börjar med att skapa en anpassad, anpassningsbar formulärmall och leder dig genom processen att skapa ett anpassat formulär med de olika formulärkomponenterna.

Vad du kommer att lära dig

  1. Skapa anpassad formulärmall och tema
  2. Skapa anpassat formulär med flera flikar
  3. Lär dig använda tabeller och dragspelslayout
  4. Skapa ett AEM arbetsflöde

Låt oss lära oss.

Starta kurs