Analysera sidaktivitet med Adobe Analytics och Adobe Experience Manager

  • Analytics, Experience Manager, Experience Manager Sites
  • Utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 10 oktober 2023

Kursbeskrivning

Den här kursen vägleder dig genom en stegvis självstudiekurs om hur du integrerar Adobe Analytics med Adobe Experience Manager Sites för att förstå användarbeteendet på en sida genom att samla in siddata med hjälp av klientdatalagret och sedan skapa ett Analysis Workspace-projekt i Adobe Analytics.

Vad du kommer att lära dig

  1. Konfigurera Adobe Experience Platform med Adobe Experience Manager
  2. Åtkomst till data lagrade i Adobe klientdatalager
  3. Samla in siddata med Adobe Analytics
  4. Spåra användarinteraktioner
  5. Skapa ett Workspace-projekt i Adobe Analytics

Låt oss lära oss.

Starta kurs