Headless content management med GraphQL API:er

  • Experience Manager, Experience Manager Assets, Experience Manager Sites
  • Utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 10 oktober 2023

Kursbeskrivning

I den här kursen kommer du att utforska hur AEM GraphQL API:er och headless-funktioner kan användas för att ge bättre upplevelser i en extern app.

Vad du kommer att lära dig

  1. Förstå GraphQL API som implementeras i AEM.
  2. Modellera och hantera innehåll i AEM med hjälp av innehållsfragment.
  3. Hur AEM GraphQL API exponerar innehåll för externa program.
  4. Hur man frågar efter och använder GraphQL API:er från ett exempel på React-app.

Låt oss lära oss.

Starta kurs