Så här lägger du till handelsfunktioner på din AEM-webbplats

  • Commerce, Experience Manager, Experience Manager Sites
  • Utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 6 september 2023

Kursbeskrivning

Lär dig hur du kan integrera en handelsbaserad backend med Adobe Experience Manager Sites. Den här kursen är riktad till utvecklare och introducerar Commerce Integration Framework (CIF) som länkar samman AEM och Magento Commerce eller andra handelsbaserade lösningar från tredje part. Få praktisk erfarenhet av att driftsätta, konfigurera och anpassa AEM Commerce as a Cloud Service.

Vad du kommer att lära dig

  1. Arkitekturen i Commerce Integration Framework (CIF)
  2. Så skapar och driftsätter du ett handelsprojekt till AEM as a Cloud Service
  3. Så här utökar du CIF Core Components
  4. Avancerade konfigurationer och funktioner i CIF

Låt oss lära oss.

Starta kurs