Utveckla AEM develop

Utveckla AEM handelsprojekt som bygger på Commerce integration framework (CIF) för AEM följer samma regler och bästa praxis som andra AEM projekt. Granska dessa först:

Lokal utveckling för AEM local

En lokal utvecklingsmiljö rekommenderas för CIF.

NOTE
Följande instruktioner hjälper dig att konfigurera en lokal AEM utvecklingsmiljö för AEM Commerce med CIF med fokus för AEM 6.5). Om du använder AEM as a Cloud Service kan du läsa AEM Commerce as a Cloud Service dokumentation.

AEM Commerce Add-On för AEM 6.5 alias. CIF Add-On finns även för lokal utveckling och tillhandahålls som ett AEM. Den kan laddas ned från Programdistributionsportal som ett funktionspaket.

Nödvändig programvara

Följande bör installeras lokalt:

Åtkomst till CIF

Tillägget CIF kan hämtas från Programdistributionsportal, söker du efter AEM Commerce add-on.

TIP
Se till att du alltid använder den senaste CIF Add-On-versionen.

Lokal installation

För lokal CIF projektutveckling med AEM och CIF steg:

 1. Hämta AEM 6.5 och installera AEM 6.5 Service Pack. AEM 6.5 Service Pack 7 krävs, men Adobe rekommenderar att du installerar det senaste tillgängliga Service Pack-paketet.

 2. Packa upp AEM .jar för att skapa crx-quickstart mapp, kör:

  code language-bash
  java -jar <jar name> -unpack
  
 3. Skapa en crx-quickstart/install mapp

 4. Kopiera CIF-tillägget för alla paket som hämtats från Software Distribution Portal till crx-quickstart/install mapp.

TIP
CIF tilläggspaket kan också installeras via Package Manager.
 1. Starta AEM snabbstart

Verifiera konfigurationen via OSGI-konsolen: http://localhost:4502/system/console/osgi-installer. Listan ska innehålla de CIF tilläggspaketen, innehållspaketet och OSGI-konfigurationer. Se till att alla paket har startats.

Projektinställningar project

Det finns två sätt att starta AEM Commerce-projekt med CIF.

Använd AEM projekttyp

The AEM Project Archettype är huvudverktyget för att starta ett förkonfigurerat projekt för att komma igång med CIF. CIF kärnkomponenter och alla nödvändiga konfigurationer kan inkluderas i ett genererat projekt med ett extra alternativ.

TIP
Använd AEM Project Archetype 25 eller senare för att generera projektet.

Se AEM Project Archetype användningsinstruktioner om hur du skapar ett AEM projekt. Om du vill inkludera CIF i projektet använder du includeCommerce alternativ.

Till exempel:

mvn -B archetype:generate \
 -D archetypeGroupId=com.adobe.granite.archetypes \
 -D archetypeArtifactId=aem-project-archetype \
 -D aemVersion=6.5.5 \
 -D appTitle="My Site" \
 -D appId="mysite" \
 -D groupId="com.mysite" \
 -D frontendModule=general \
 -D includeExamples=n \
 -D includeCommerce=y

CIF kärnkomponenter kan användas i alla projekt, antingen med de medföljande all paket eller individ som använder CIF och tillhörande OSGI-paket. Om du vill lägga till CIF kärnkomponenter manuellt i ett projekt använder du följande beroenden:

<dependency>
  <groupId>com.adobe.commerce.cif</groupId>
  <artifactId>core-cif-components-apps</artifactId>
  <type>zip</type>
  <version>x.y.z</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.adobe.commerce.cif</groupId>
  <artifactId>core-cif-components-config</artifactId>
  <type>zip</type>
  <version>x.y.z</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.adobe.commerce.cif</groupId>
  <artifactId>core-cif-components-core</artifactId>
  <version>x.y.z</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.adobe.commerce.cif</groupId>
  <artifactId>graphql-client</artifactId>
  <version>x.y.z</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.adobe.commerce.cif</groupId>
  <artifactId>magento-graphql</artifactId>
  <version>x.y.z</version>
</dependency>

Använd AEM Venia Reference Store

Ett andra alternativ för att starta ett CIF är att klona och använda AEM Venia Reference Store. AEM Venia Reference Store är ett exempel på referensarkivprogram som demonstrerar användningen av CIF Core Components for AEM. Det är avsett som en uppsättning med metodtips och en potentiell utgångspunkt för att utveckla din egen funktionalitet.

Kom igång med Venia Reference Store genom att klona Git-databas och börja anpassa projektet efter dina behov.

NOTE
Projektet Venia Reference Store innehåller två byggprofiler för AEM as a Cloud Service och AEM 6.5. Kontrollera project readme.md för att se hur de används. För AEM 6.5 använder du classic profil.

Anslut AEM till Commerce System

För att ansluta ditt projekt till e-handelssystemet måste AEM konfigureras med GraphQL slutpunkt i e-handelssystemet.

Båda, ett projekt som genereras av AEM Project Archettype eller AEM Venia Reference Store, innehåller redan standardkonfiguration som måste justeras.

Ersätt värdet för url in com.adobe.cq.commerce.graphql.client.impl.GraphqlClientImpl~default.cfg.json med GraphQL slutpunkt i e-handelssystemet som används av projektet.

AEM Commerce Add-On och CIF Core Components ansluter till e-handelsplatsen för GraphQL via AEM server och direkt via webbläsaren. Huvudkomponenter CIF klientsidan och redigeringsverktygen för CIF tillägg som standard ansluter till /api/graphql. Vid behov kan detta justeras via CIF Cloud Service-konfigurationen (se nedan).

Tillägget CIF tillhandahåller en GraphQL-proxyserver på /api/graphql. Om du inte tänker använda en lokal AEM Dispatcher rekommenderar vi att du även konfigurerar GraphQL proxyserver.

Navigera till http://localhost:4502/system/console/configMgr och skapa en OSGI-konfiguration för Adobe CIF GraphQL Proxy Configuration service. Använd samma GraphQL-slutpunkt i e-handelssystemet som för GraphQL-klienten ovan.

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2