Autentisering till AEM as a Cloud Service från ett externt program

  • Experience Manager, Experience Manager Sites
  • Utvecklare
  • Erfaren
  • Senast uppdaterad: 10 oktober 2023

Kursbeskrivning

I den här kursen får du lära dig hur ett externt program kan använda token för lokal utvecklingsåtkomst och tjänstreferenser för att programmässigt autentisera till AEM as a Cloud Service via HTTP.

Vad du kommer att lära dig

  1. Hur token för lokal utvecklingsåtkomst kan användas för att snabba upp utvecklingen av AEM integreringar
  2. Hur tjänstautentiseringsuppgifter används i icke-utvecklingsscenarier för att integreras med AEM

Låt oss lära oss.

Starta kurs