Grunderna för AEM frontend-utvecklare

  • Experience Manager, Experience Manager Sites
  • Utvecklare
  • Nybörjare, erfaren
  • Senast uppdaterad: 10 oktober 2023

Kursbeskrivning

Lär dig hur den senaste tekniken, som npm, TypeScript och Sass, kan integreras med Adobe Experience Manager med en dedikerad webbpaketsversion. Arbeta med Adobe Experience Manager SPA editor och se hur ramverken React och Angular kan användas.

Vad du kommer att lära dig

  1. Integrera den senaste tekniken som npm, TypeScript och Sass
  2. SPA-redigeraren i Adobe Experience Managers
  3. Så här kan du använda React- och Angular-ramverk med AEM

Låt oss lära oss.

Starta kurs