Grundläggande om Cloud Manager för utvecklare

  • Experience Manager, Experience Manager Sites
  • Utvecklare
  • Nybörjare, erfaren
  • Senast uppdaterad: 10 oktober 2023

Kursbeskrivning

Med Cloud Manager, som ingår i Adobe-hanterade Cloud Service, kan organisationer hantera Experience Manager i molnet själva. Det innehåller ett ramverk för kontinuerlig integrering och kontinuerligt leverans (CI/CD) som gör att IT-team och implementeringspartners kan snabba upp leveransen av anpassningar eller uppdateringar utan att kompromissa med prestanda eller säkerhet.

Vad du kommer att lära dig

  1. Om Cloud Service som hanteras av Adobe
  2. Hantera Experience Manager i molnet automatiskt

Låt oss lära oss.

Starta kurs