Förbättra leveransarbetsflöden med externa data

  • Campaign, Campaign v8
  • Användare, administratör, utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 31 augusti 2022

Kursbeskrivning

Lär dig hur du använder Campaigns SOAP API:er och skapar ett avancerat leveransarbetsflöde.

Vad du kommer att lära dig

  1. Använda SOAP API:er i Campaign
  2. Använda målanvändare baserat på externa data som fylls i av API:er
  3. Så här skapar du leveranser baserat på externa data

Låt oss lära oss.

Starta kurs