Understanding Real-time CDP for Audience Manager Users

  • Audience Manager, Real-time Customer Data Platform
  • Användare, administratör, ledare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 27 juli 2023

Kursbeskrivning

Audience Manager-kunder förnyar sin innehållshantering genom att gå över till Adobe Real-time Customer Data Platform (CDP i realtid). Den här kursen bygger på en konceptbaserad strategi som hjälper Audience Manager-användare att förstå hur dessa begrepp hanteras i CDP i realtid.

Låt oss lära oss.

Starta kurs