Tillskriva värde till digitala kontaktytor i Customer Journey

  • Analys
  • Användare
  • Nybörjare, mellanliggande
  • Senast uppdaterad: 3 april 2024

Kursbeskrivning

En av viktigaste aspekterna när det gäller att förstå webbplatsbesökare är att förstå varför de kom till webbplatsen, hur du kan se hur olika kanaler bidrar med konverteringar på din webbplats och till och med förstå hur andra objekt på webbplatsen leder till konvertering. Den här kursen hjälper dig att förstå hur du kan använda de viktigaste visualiseringarna som visar den här analysen och även hur du använder Attribution IQ för att tilldela attribueringsmodeller i analyser.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så här lägger du till och anpassar Fallout- och Flow-rapporter
  2. Så här lägger du till och anpassar kohorttabeller
  3. Så här använder du Attribution IQ för att anpassa attribuering i rapporter

Låt oss lära oss.

Starta kurs