Avancerade färdigheter med Analytics I

  • Analys
  • Användare
  • Erfaren
  • Senast uppdaterad: 21 september 2023

Kursbeskrivning

Lär dig mer om avancerad friformsanalys, hur du kan skapa mätvärden, segment och datum samt hur du kan använda avancerade visualiseringar.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så använder du bananalys
  2. Så här använder du Attribution IQ
  3. Så här kureraterar och delar du data

Låt oss lära oss.

Starta kurs