Konfiguration och administration av rapportsviter i Adobe Analytics

  • Analyser
  • Administratör
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 12 december 2022

Kursbeskrivning

När du implementerar Adobe Analytics finns det många steg som behövs för att konfigurera rapportsviten där data finns. Konfigurationen styr hur data visas, hur länge de lagras i variabler, hur data fungerar tillsammans och mycket annat. Det är viktigt att du har rätt inställningar för data så att du kan lita på den analys du kommer att göra. Den här kursen går igenom stegen för hur du konfigurerar Adobe Analytics efter webbplatsens behov.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så här ställer du in allmänna konfigurationsobjekt för rapportsviten
  2. Konfigurera trafik- och konverteringsvariabler
  3. Hur man skapar marknadsföringskanaler och andra referensrapporter
  4. Installera och använda verktyget Activity Map
  5. Hur man gör grundläggande användarkonfiguration för Adobe Analytics

Låt oss lära oss.

Starta kurs