Creative Cloud-gebruikers beheren

De Experience Cloud biedt beheerhulpmiddelen voor het beheer van goedgekeurde Creative Cloud-gebruikers. Deze gebruikers kunnen op ad-hocbasis worden uitgenodigd voor een campagnemap. Alleen gebruikers die door een beheerder aan de lijst zijn toegevoegd, kunnen worden uitgenodigd voor een campagne. De toegevoegde gebruikers tonen in de auto-volledige gebruikerslijst in de Experience Cloud.

OPMERKING

U moet een beheerder zijn om deze procedure uit te voeren.

  1. Selecteer Administration > Manage Creative Cloud Collaborators in de Experience Cloud.
  2. Selecteer Creative Cloud Asset Sharing.
  3. Selecteer Add New User.
  4. Typ een e-mail, weergavenaam, titel en voeg desgewenst een Avatar toe.
  5. Selecteer Create.

Op deze pagina