Översikt över Experience Cloud Assets

Experience Cloud Assets utgör ett enda centralt arkiv av marknadsföringsmaterial som ni kan dela mellan olika lösningar. En resurs är ett digitalt dokument, en bild, en video eller ett ljud (eller en del av ett) som kan ha flera återgivningar och kan ha underresurser (t.ex. lager i en Photoshop-fil, bilder i en PowerPoint-fil, sidor i en PDF-fil, filer i en ZIP-fil).

Tillgångstjänster:

  • Resurslagring, hanteringsgränssnitt, inbäddat urvalsgränssnitt (nås via lösningar).
  • Integrering med Creative Cloud, Experience Cloud och Experience Cloud.

Genom att använda mediefiler blir det enhetligare och varumärkeskommunikationen effektivare och kortare time-to-market. Ni kan effektivisera arbetsflödena i lösningar:

  • Social: Publicera på sociala medier, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+
  • Target: Skapa upplevelser för A/B-tester och multivariata tester.
  • Media Optimizer: Utveckla annonsenheter i olika kanaler och kampanjer
  • Campaign: Lägg in resurser i nyhetsbrev och kampanjer via e-post.

I Experience Cloud Assets kan du:

Navigera till Experience Cloud Assets

Öppna verktygsfältet

Navigera till en resurs (eller resurskatalog) och välj sedan Select.

Verktygsfältet ger snabb åtkomst till funktioner som sökning, tidslinje, återgivning, redigering, anteckning och hämtning.

Redigera resurser

Redigering av en mediefil möjliggör bland annat följande funktioner:

  • Beskär
  • Rotera
  • Vänd

Sök efter resurser

Du kan söka efter nyckelord, filtyp, storlek, senaste ändring, publiceringsstatus, orientering och format.

Anteckna resurser

Välj Annotate genom att rita cirklar eller pilar på en bild och anteckna resursen för granskning av medarbetare.

Visa resurser i helskärmsläge och zooma

Välj Views > Image om du vill visa hela resursbilden och aktivera zoomning.

Visa resursegenskaper

Välj mellan kortvyn med egenskaper, listvy och kolumnvy för att enklare hitta resurser.

Välj Views > Properties om du vill visa en resurs egenskaper:

Kör användningsrapporter

Se antalet användare, använt lagringsutrymme och totalt antal resurser.

Välj Tools > Reports > Usage Report

På denna sida