Experience Cloud cookies

Senaste uppdatering: 2022-09-23
  • Ämnen:
  • Cookies
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Experienced
    Admin

Adobe Experience Cloud använder cookies för att lagra ett besökar-ID som används mellan Experience Cloud-program.

Cookie-namn: s_ecid

Attribut

Beskrivning

Information lagrad

Innehåller en kopia av Experience Cloud ID (ECID) eller MID. MID lagras i ett nyckelvärdepar som följer syntaxen s_ecid=MCMID|<ecid>

Förfaller

2 år

Användning

Denna cookie anges av kundens domän efter att AMCV-cookien har angetts av klienten. Syftet med denna cookie är att tillåta beständig ID-spårning i det första partsläget och används som referens-ID om AMCV-cookien har upphört att gälla. Mer information finns i AMCV-cookie här.

Plats

Endast CNAME-kunder. Gäller inte för tredjepartsscenarier. Cookie lagras på din domän, samma domän som används av CNAME och din bildförfrågan från Analytics.

Storlek

45 byte

SameSite=Lax

Cookies med den här inställningen skickas bara när domänen som visas i webbläsarens URL matchar cookie-domänen. Den här inställningen är ny standard för cookies i Chrome.

Cookie-namn: AMCV_###@AdobeOrg

The Experience Platform ID-tjänst använder JavaScript för att lagra ett unikt besökar-ID i en AMCV_###@AdobeOrg cookie på den aktuella webbplatsens domän, där ### representerar en slumpmässig teckensträng, som AMCV_1FD6776A524453CC0A490D44%40AdobeOrg.

Se även Cookies och ID-tjänsten.

Attribut

Beskrivning

Information lagrad

Unika besökar-ID som används av Experience Cloud Solutions.

Förfaller

2 år

Användning

Denna cookie används för att identifiera en unik besökare

Plats

Denna cookie lagras på webbplatsens domän (inte domänen för bildbegäran).

Storlek

De flesta kunder kan förvänta sig att den här cookien ska vara ca 200 byte lång.

Inget värde har lagts till. Krom är som standard Lax.

Cookies med den här inställningen skickas bara när domänen som visas i webbläsarens URL matchar cookie-domänen. Den här inställningen är ny standard för cookies i Chrome.

På denna sida