Använda DNS-förhämtning med olika program och tjänster

Senaste uppdatering: 2023-11-01
 • Skapat för:
 • Experienced
  Admin

Implementera DNS-förhämtning för att minska sidinläsningstiden med olika program och tjänster.

Om DNS-förhämtning

Webbläsare använder DNS-förhämtning för att automatiskt matcha domännamn som är länkade på en webbsida med deras motsvarande IP-adresser. Förhämtningsprocessen startar när webbläsaren läser in en webbsida. Anta att sidan innehåller en markeringsbar länk till www.adobe.com. När en webbläsare läser in den här sidan används DNS-system om du vill söka efter det länkade domännamnet och matcha det med en motsvarande numerisk IP-adress. DNS-förhämtning hjälper till att förbättra sidans prestanda eftersom domännamnet redan har matchats med en IP-adress innan en besökare klickar på länken eller knappen. DNS-förhämtningsprocessen är genomskinlig för användarna.

DNS-förhämtning och Adobe Experience Cloud-program

DNS-förhämtning fungerar automatiskt med statiska, inbäddade länkar på en sida. Detta innebär också att automatisk DNS-förhämtning inte fungerar med olika Experience Cloud program och tjänster eftersom:

 • Varje program eller tjänst i Experience Cloud genererar DNS-anrop dynamiskt när sidan läses in.
 • Webbläsaren kan inte matcha domännamn med IP-adress innan dessa anrop görs.

Du kan emellertid implementera DNS-förhämtning manuellt med dina Experience Cloud-program. Det gör du genom att lägga till HTML <dns-prefetch> -taggen till <head> av sidkoden enligt nedan. DNS-förhämtning kan spara några millisekunder av sidinläsningstiden när den implementeras på rätt sätt.

Exempel på DNS-förhämtningskod

I följande exempel visas hur du gör DNS-förhämtningsanrop till olika Experience Cloud program och tjänster. Vissa förhämtningssamtal kräver Adobe Organisations-ID eller spårningsserverinformation. I de här exemplen finns koden i kursiv representerar en variabelplatshållare. Du skulle ersätta koden med din egen Adobe partner-ID, kundkod eller spårningsserverinformation osv.

 • Analytics: <link rel="dns-prefetch" href="//inserttrackingservernamehere">.

  Lägg till en separat tagg för varje DNS-namn om du använder icke-säkra och säkra spårningsservrar.

 • Audience Manager: <link rel="dns-prefetch" href="//dpm.demdex.net">

 • Experience Cloud ID-tjänst: <link rel="dns-prefetch" href="//fast.*infogapartner-IDhär*.demdex.net">

 • Dynamic Tag Manager (DTM): Krävs inte. DTM-länkar är tillgängliga när sidan läses in.

 • Advertising Cloud:

  • <link rel="dns-prefetch" href="//pixel.everesttech.net">
  • <link rel="dns-prefetch" href="//cm.everesttechnet">
 • Target: <link rel="dns-prefetch" href="//insertcustomercodehere.tt.omtrdc.net">

På denna sida