Gebruikers en producten van Experiencen Cloud beheren

Laatste update: 2023-12-12
 • Gemaakt voor:
 • Experienced
  Admin

Leer hoe u zich aanmeldt bij de Admin Console, gebruikersmachtigingen voor Experiencen Cloud, productprofielen en browserondersteuning beheert.

BELANGRIJK

De volgende informatie is specifiek voor de toepassingen van het Experience Cloud. Deze informatie vormt een aanvulling op de bredere administratieve informatie in de Handboek voor Enterprise Administration voor alle Adobe wolkenproducten.

U kunt een sorteerbare en filterbare lijst van alle gebruikers van het Experience Cloud en hun details in het Hulpmiddel Admin bekijken. Zie Gebruikers van Experiencen Cloud weergeven in het beheerprogramma.

Aankondiging van update van voorziening

Bijgewerkt: 20 juli 2022

BELANGRIJK

Controleer de volgende kennisgeving met betrekking tot de levering van Experiencen Cloud.

Adobe werkt zijn levering bij om alle klanten van de Experience Cloud toegang tot stichtingsmogelijkheden te verlenen die interoperabiliteit tussen sommige producten van de Experience Cloud helpen. Gebruikers krijgen Adobe Experience Platform als een nieuwe machtiging toegevoegd aan hun Experience Cloud-organisaties, met Data Collection als inbegrepen dienst.

Adobe Experience Platform Data Collection include tags voor vereenvoudigd beheer van universele tags en biedt een vertrouwde, robuuste en complete, streaminggegevensinfrastructuur. Tags vereenvoudigen het verzamelen van gegevens door de klant en stroomlijnen de levering van ervaringen.

Wijzigingen in Admin Console

Beheerders kunnen de wijzigingen of toevoegingen aan de Admin Console als volgt zien:

 • De Adobe Experience Platform-productkaart in de Admin Console bevat:

  • Plaatsen
  • Betrouwbaarheid
  • Naamruimte van identiteit
  • Sandboxes
  • Experience Data Model
  • Schema's
  • Gegevensstromen
  • Bezoekers-id

  Voor organisaties die momenteel geen Experience Platform gebruiken, ziet u nu de Adobe Experience Platform in de Admin Console, met inbegrip van de hierboven vermelde mogelijkheden.

  Voor organisaties die momenteel Experience Platform gebruiken, Plaatsen wordt nu geconsolideerd in de kaart van het Experience Platform.

 • Adobe Experience Platform Data Collection (voorheen, Launch) en Privacy zullen als afzonderlijke productkaarten van de andere mogelijkheden van het Experience Platform blijven verschijnen.

Ga voor meer informatie over de nieuwe mogelijkheden naar de pagina's op het Experience League:

Verificatie van gebruikers van Experience Cloud (geplande migratie)

Vanaf februari 2022 werkt Adobe zijn profielbeheersysteem bij om organisaties in staat te stellen bedrijfsrechten op individuele profielen beter te beheren. Als zodanig worden alle gebruikers met een persoonlijk profiel dat overeenkomt met een individuele Adobe ID (Type1), gemigreerd naar een nieuw bedrijfsprofiel. Dit profiel komt overeen met een Zakelijke id (Type2e).

Zie Identiteitstypen in Adobe Admin Console voor informatie over identiteitstypen.

Migratieproces

Wanneer het tijd is voor uw migratie, ontvangen organisatiebeheerders 30 dagen vóór de migratie een e-mail met een melding.

 • De migratie zal tussen 10.00 - 6.00 uur worden gepland, gebaseerd op de primaire tijdzone van de organisatie of op het weekend.
 • Tijdens de migratie kan de toepassing van het Experience Cloud ongeveer 15 minuten ontoegankelijk zijn en kan de Admin Console tot 30 minuten ontoegankelijk zijn. Anders verloopt deze migratie naadloos.

Wijzigingen na de migratie

Admin Console

 • Beheerders met meerdere accounts kunnen een profielkiezer zien wanneer ze zich aanmelden Admin Console.

 • Individuele Adobe ID-gebruikers worden bijgewerkt naar de bedrijfs-id.

 • De directory met bedrijfs-id wordt toegevoegd aan Settings > Identity > Directories.

  Identiteit Admin Console - Zakelijke id

Aanmelden na migratie

Uw aanmeldingservaring verandert niet met deze update:

 1. Aanmelden bij experience.adobe.com dezelfde referenties gebruiken.

 2. Er wordt een nieuw profiel gemaakt dat is gekoppeld aan de bedrijfs-id. U wordt gevraagd Join now of Skip.

 3. Als u een van de opties gebruikt, wordt een bestaande landingspagina weergegeven.

 4. Een profiel van de Adobe wordt geassocieerd met elk ondernemingsplan en verstrekt de capaciteit om activa te organiseren die van extra het dienstenaanbod van de Wolk van de Adobe (Creative Cloud en Document Cloud) worden gecreeerd.

Zie voor meer informatie Introductie van Adobe-profielen.

Wat is een productprofiel?

Product Profiles​Dit zijn groepen producten en services die u aan gebruikers kunt toewijzen. In Experience Cloud zijn machtigingen gebaseerd op het profiel van een product, niet op de gebruiker. (U kunt beheerrechten echter delegeren aan specifieke gebruikers.)

Bijvoorbeeld, in Analytics kunt u een inzameling van rapporteringshulpmiddelen, zoals Analysis Workspace en Report Builder, samen met rapportsuites, metriek, en dimensies vormen. U kunt toestemming verlenen aan een Profiel van het Product door gebruikers aan het profiel toe te voegen.

Productprofielen Experience Cloud beheren

U kunt een Profiel van het Product tot stand brengen en het toewijzen aan een toestemmingsgroep.

Wanneer u een gebruiker naar een organisatie uitnodigt, kunt u de gebruiker toegang geven tot producten en productprofielen. U kunt beperkte administratieve toestemmingen aan een gebruiker ook delegeren. Op dezelfde manier kunt u gebruikersgroepen creëren, dan de groep toevoegen aan een Profiel van het Product om toegang toe te laten.

 1. In de Admin Console, selecteert u Products.
 2. Selecteer de naam van uw organisatie.
 3. Selecteer New Profile.
 4. Configureer de profieldetails en selecteer vervolgens Save.

Zie voor meer informatie (en voor hulp bij het beheer van Creatives Cloud en Documenten Cloud) Identiteit in de Gebruikershandleiding voor beheer.

Gerelateerde help

Beheerdersrollen delegeren aan gebruikers

In de Admin Console, kunt u beperkte administratieve rechten aan anderen in uw organisatie delegeren. Met gedelegeerde rollen kunnen gebruikers softwaretoegang voor eindgebruikers beheren, toegangsimplementatiemogelijkheden bieden en als ondersteuningsafgevaardigden functioneren.

U kunt bijvoorbeeld:

 • Laat uw creatieve regisseur toegang tot Creative Cloud verlenen.
 • Laat uw marketingdirecteur toegang tot het Experience Cloud verlenen.
 • Houd deze twee rollen afzonderlijk zodat kunnen zij elkaars rollen niet overstappen.

Door deze rollen te gebruiken, kunt u beheer aan anderen gelijktijdig delegeren zonder meer vermogen te verstrekken dan zij nodig hebben.

 1. Selecteer in de Admin Console Users en selecteert u vervolgens de naam van de gebruiker.

  Administratieve rechten in Admin Console

 2. Selecteer Edit admin rights.

  Bewerk de beheerrechten in Admin Console

 3. Geef de beheerdersrechten van de gebruiker op.

 4. Selecteer Save.

Gebruikers en producten van Analytics beheren

U kunt de toestemmingen van de het rapporttoegang van de Analyse (rapportreeksen, metriek, afmetingen, etc.) aan een Profiel van het Product toewijzen.

U kunt bijvoorbeeld een productprofiel maken dat meerdere analyseprogramma's bevat (Analysis Workspace, Reports & Analytics, en Report Builder). Deze profielen bevatten machtigingen voor specifieke metriek en dimensies (inclusief eVars) en mogelijkheden zoals segmenten of het maken van berekende metriek.

 1. Aanmelden bij de Admin Consoleselecteert u vervolgens Products.
 2. Op de Products pagina, selecteert u uw product en selecteert u Permissions (alleen beschikbaar voor beheerders).
 3. De profielmachtigingen configureren:
Element Beschrijving
Rapportsuites Schakel machtigingen in voor specifieke rapportsuites.
Metrics Machtigingen inschakelen voor verkeer, conversie, aangepaste gebeurtenissen, toepassingsgebeurtenissen, inhoud behouden enzovoort.
Dimensies Pas gebruikerstoegang op korrelig niveau, met inbegrip van eVars, verkeersrapporten, toepassingsrapporten, en wegrapporten aan.
Rapportsuite-gereedschappen Schakel gebruikersmachtigingen in voor webservices, rapportbeheer, tools en rapporten en dashboarditems.
Analysegereedschappen Laat gebruikerstoestemmingen voor Algemene punten (het factureren, logboeken, etc.), het Beheer van het Bedrijf, Hulpmiddelen, de Toegang van de Dienst van het Web, Report Builder, en de integratie van Data Connectors toe. De montages van het bedrijf van de Customize categorie van de Admin Console zijn verplaatst naar de Hulpmiddelen van Analytics.

Migratie van gebruikersaccount

Er is een hulpprogramma voor de migratie van gebruikers-id's van Analytics beschikbaar om beheerders te helpen gebruikersaccounts te migreren van Analytics User Management naar de Adobe Admin Console.

De accountmigratie wordt in fasen uitgevoerd naar klanten. De Adobe geeft een melding en helpt u wanneer het uw tijd is om bestaande gebruikersaccounts te migreren van Admin Tools > User Management aan de Admin Console.

Na de migratie melden gebruikers zich aan met hun Adobe ID (of Enterprise ID) en verifiëren ze zich bij hun Experience Cloud-toepassingen en -services op experience.adobe.com. Als gebruikers proberen zich aan te melden via oude logins (my.omniture.com, sc.omniture.com en experiencecloud.adobe.com) worden doorgestuurd naar experience.adobe.com.

Gerelateerde help

Adobe Target beheren - Productprofielen versus werkruimten

In Adobe Target is een werkruimte een productprofiel. Het laat een organisatie een specifieke reeks gebruikers aan een specifieke reeks eigenschappen toewijzen. In veel opzichten is een werkruimte vergelijkbaar met een rapportsuite in Adobe Analytics.

Zie:

Campagneproductprofielen, huurders en beveiligingsgroepen beheren

A huurder in Campagne wordt weergegeven als een product in de pagina van de Producten van de Admin Console.

Beveiligingsgroep wordt weergegeven als een productprofiel.

Zie Groepen en gebruikers beheren voor informatie over veiligheidsgroepen en het toewijzen van gebruikers aan veiligheidsgroepen.

Gegevensverzameling van Experience Platforms beheren

Experience Platform Data Collection worden weergegeven op de Products pagina in de Admin Console. U kunt andere toepassingen en de diensten in een Profiel van het Product van de Inzameling van Gegevens omvatten.

Gebruikers uitnodigen om Platform Data Collection en wijs gebruikersrollen en rechten toe.

Zie Gebruikersmachtigingen voor meer informatie over gebruikersmachtigingen in de Admin Console en over het instellen van rechten voor profielen.

Experience Manager as a Cloud Service

Adobe Enterprise-klanten worden in de Adobe vertegenwoordigd als organisaties Admin Console. Klanten van Experience Managers kunnen de Adobe gebruiken Admin Console productrechten en IMS-authenticatie voor Experience Manager als een Cloud Service.

Zie IMS-ondersteuning voor as a Cloud Service Experience Manager.

Audience Manager

Maak gebruikers van Audience Managers en wijs deze toe aan groepen. U kunt ook limieten (kenmerken, segmenten, doelen, en AlgoModel).

Zie Administratie in Audience Manager Help.

Ondersteunde browsers in de Experience Cloud

 • Microsoft® Edge (Microsoft® heeft beëindigde ondersteuning voor Internet Explorer 8, 9 en 10. Als dusdanig, lost de Adobe geen kwesties op die tegen deze specifieke versies van Internet Explorer worden gemeld.)
 • Google Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Opera

Opmerking: Hoewel de interface van het Experience Cloud deze browsers steunt, steunen individuele toepassingen niet elke browser. (Bijvoorbeeld Analyse ondersteunt niet Opera, en Adobe Target ondersteunt niet Safari.)

Oplossing en productvereisten

Op deze pagina