Introduktion till Live Search

Live Search är en uppsättning fristående paket för Adobe Commerce som ersätter standardsökfunktionerna. The Live Search -modulen installeras från serverns kommandorad och ansluts till din Commerce-installation som en service. När processen är klar Live Search visas på Marknadsföring meny under SEO & Search i Commerce Administratör.

Adobe Commerce-sidan av arkitekturen innehåller värdtjänster för sökningen Administratör, synkroniserar katalogdata och kör frågetjänsten. Efter Live Search installeras och konfigureras, Adobe Commerce börjar dela söknings- och katalogdata med SaaS-tjänster. Nu kan administratörsanvändare konfigurera, anpassa och hantera regler för sökning, synonymer och försäljning.

Arkitektur för Live Search

Live Search demo

I den här videon får du veta mer om Live Search:

En mer ingående video om hur du använder och konfigurerar Live Search finns i Fullständig demonstration på Live Search ämne.

På denna sida