Analysrapport för konkurrentpris

Senaste uppdatering: 2023-07-25
  • Skapat för:
  • Admin
    User

Prisanalysrapporten visar dina Amazon-listor per marknadsplats med respektive Buy Box pris och lägsta konkurrent Prisvärden. Inga åtgärder är tillgängliga för loggen. Det är en funktion som bara är till för granskning.

Analysrapport för konkurrentpris

Standardkolumner

Kolumn Beskrivning
Amazon Seller SKU SKU (Stock Keeping Unit) som Amazon har tilldelat en produkt för att identifiera produkt, alternativ, pris och tillverkare.
ASIN Ett unikt block med 10 bokstäver och/eller siffror som identifierar objekt.

ASIN står för Amazon Standard Identification Numbers. Ett ASIN är ett unikt block med 10 bokstäver och/eller siffror som identifierar objekt. För böcker är ASIN samma som ISBN-numret, men för alla andra produkter skapas ett nytt ASIN när artikeln överförs till sin katalog. Du hittar ett ASIN-objekt på produktinformationssidan på Amazon, tillsammans med mer information om artikeln.
Product Listing Name Produktens namn.
Your Landed Price Produktens listpris plus dess fraktpris.
Lowest Landed Price Det lägsta landade priset (listpris plus frakt) från dina Amazon konkurrenter.
Condition (lowest price) Villkoret för den produkt som anges till det lägsta priset.
Buy Box Landed Price Det landade priset (listpris plus frakt) på Buy Box positionslista.
Is Seller (Buy Box) Anger om du har vunnit Buy Box för noteringen (NA innebär att det inte finns något Buy Box för noteringen).
Villkor (Buy Box) Villkoret för Buy Boxens positionslista.

På denna sida