Listing Changes Log

Senaste uppdatering: 2023-08-17
  • Skapat för:
  • Admin
    User

Loggen med liständringar visar de ändringar som har gjorts i Amazon Seller Account som en spegling av dina inställningar för Amazon-försäljningskanaler. Den här loggen anger de globala ändringar som har synkroniserats mellan Amazon och Amazon försäljningskanal. Den här loggen innehåller en lista över ändringar för en produkt, t.ex. typ av åtgärd (ändring), kort beskrivning av ändringen och datum för ändringen.

Inga åtgärder är tillgängliga för loggen. Det är en funktion som bara är till för granskning.

Amazon hemsidor för försäljningskanaler delar några vanliga sidor arbetsytekontroller som gör att du kan anpassa de data som visas.

Ändringslogg för lista

Standardkolumner

Kolumn Beskrivning
Amazon Store Name Namnet på butiken som definierades när Amazon Store konfigurerades. Se Butiksintegrering.
Seller SKU SKU (Stock Keeping Unit) som Amazon har tilldelat en produkt för att identifiera produkt, alternativ, pris och tillverkare.
Listing Action Den typ av ändring som gjordes i listan.
Comments Ytterligare information om ändringen i listan.
Created On Datum och tid då ändringen gjordes.

På denna sida