Konfigurera godkännanden för leveranser

Lär dig hur du konfigurerar godkännanden och granskare på leveransnivå.

Ställ in godkännanden på leveransnivå om godkännandestegen och granskarna skiljer sig åt mellan leveranserna.

På denna sida