Konfigurera godkännanden för leveranser

Senaste uppdatering: 2023-09-22
  • Skapat för:
  • Beginner
    User

Lär dig hur du konfigurerar godkännanden och granskare på leveransnivå.

Ställ in godkännanden på leveransnivå om godkännandestegen och granskarna skiljer sig åt mellan leveranserna.

På denna sida