Planen för vidarebefordran av händelser

Senaste uppdatering: 2023-02-06
  • Skapat för:
  • Developer
    User

Händelsevidarebefordringsskissen visar hur data som samlats in med Adobe Experience Platform Web och Mobile SDK kan vidarebefordras från Experience Platform Edge Network till önskad destination. Du kan vidarebefordra alla rådata som samlats in från SDK:n eller specifika data baserade på händelser och regler som konfigurerats i taggegenskaperna (tidigare Launch).

Användningsexempel

  • Samla in data från webben eller mobiler med en enda samlingstagg, vilket gör kodvikten lättad i webbläsare och appar. Sprid insamlade data till olika slutpunkter för en enda datakälla för datainsamling.
  • Vidarebefordra insamlade data till partnerapplikationer eller lagringsplatser för data för att skapa insikter och applikationer mot insamlade data.

Program

  • Adobe Experience Platform Data Collection

Arkitektur

Referensarkitektur för företagsdatainsamling

Relaterad dokumentation

Relaterade blogginlägg

På denna sida