Adobe Experience Platform dataflödesarkitektur

Dataflödesdiagram

Bilden nedan visar de olika sätten att mata in data och gå ut ur Adobe Experience Platform.

Experience Platform dataflöde

Dataöverföringsskydd

Bilden nedan visar de genomsnittliga prestandagarantierna och latensen för dataöverföring till Adobe Experience Platform.

Experience Platform dataflöde

På denna sida