Diagram över dataflödesarkitektur i Adobe Experience Platform

Senaste uppdatering: 2023-07-20
  • Skapat för:
  • Developer
    User

Dataflödesdiagram

Bilden nedan visar de olika sätten att mata in data och gå ut ur Adobe Experience Platform.

Experience Platform dataflöde

Mönster för datainförsel och utpressning

En detaljerad lista över alla mönster för dataintrång, -insamling och -ingress finns på Dataförberedelse och intag.

En detaljerad lista över alla data- och åtkomstfilter finns i Layout för dataåtkomst och export.

Skyddsförslag för dataöverföring

Bilden nedan visar de genomsnittliga prestandagarantierna och latensen för dataöverföring till Adobe Experience Platform.

Experience Platform dataflöde

På denna sida