Programspecifik SDK-distribution

I arkitekturdiagrammet nedan visas integrationssökvägarna och datainsamlingen med hjälp av programspecifika SDK:er för implementering.

Referensarkitektur för implementering med programspecifika SDK:er

Referensdokumentation

På denna sida